-17%

6,720,000 đ

8,064,000 đ

Đặt mua

Tủ mạng, Tủ Rack USS 45U1000

-17%

6,360,000 đ

7,632,000 đ

Đặt mua

Tủ mạng, Tủ Rack USS 45U800

-17%

5,880,000 đ

7,056,000 đ

Đặt mua

Tủ mạng, Tủ Rack USS 45U600

-17%

6,240,000 đ

7,488,000 đ

Đặt mua

Tủ mạng, Tủ Rack USS 42U1100

-17%

5,760,000 đ

6,912,000 đ

Đặt mua

Tủ mạng, Tủ Rack USS 42U1000

-23%

5,400,000 đ

7,020,000 đ

Đặt mua

Tủ mạng, Tủ Rack USS 42U800

-23%

5,100,000 đ

6,630,000 đ

Đặt mua

Tủ mạng, Tủ Rack USS 42U600

-23%

5,280,000 đ

6,864,000 đ

Đặt mua

Tủ mạng, Tủ Rack USS 36U1000

-23%

4,920,000 đ

6,396,000 đ

Đặt mua

Tủ mạng, Tủ Rack USS 36U800

-23%

4,560,000 đ

5,928,000 đ

Đặt mua

Tủ mạng, Tủ Rack USS 36U600

-23%

4,800,000 đ

6,240,000 đ

Đặt mua

Tủ mạng, Tủ Rack USS 32U1000

-23%

4,500,000 đ

5,850,000 đ

Đặt mua

Tủ mạng, Tủ Rack USS 32U800

-23%

4,200,000 đ

5,460,000 đ

Đặt mua

Tủ mạng, Tủ Rack USS 32U600

-23%

4,260,000 đ

5,538,000 đ

Đặt mua

Tủ mạng, Tủ Rack USS 27U1000

-23%

3,960,000 đ

5,148,000 đ

Đặt mua

Tủ mạng, Tủ Rack USS 27U800

-23%

3,720,000 đ

4,836,000 đ

Đặt mua

Tủ mạng, Tủ Rack USS 27U600

-23%

3,360,000 đ

4,368,000 đ

Đặt mua

Tủ mạng, Tủ Rack USS 20U1000

-23%

3,108,000 đ

4,040,000 đ

Đặt mua

Tủ mạng, Tủ Rack USS rack 20U800

-23%

2,760,000 đ

3,588,000 đ

Đặt mua

Tủ mạng, Tủ Rack USS 20U600

-23%

2,160,000 đ

2,808,000 đ

Đặt mua

Tủ mạng, Tủ Rack USS 15U800

-23%

1,932,000 đ

2,496,000 đ

Đặt mua

Tủ mạng, Tủ Rack USS 15U600

-23%

1,740,000 đ

2,262,000 đ

Đặt mua

Tủ mạng, Tủ Rack USS 15U400

-23%

1,500,000 đ

1,950,000 đ

Đặt mua

Tủ mạng, Tủ Rack USS rack 12U600

-23%

1,440,000 đ

1,872,000 đ

Đặt mua

Tủ mạng, Tủ Rack USS 12U500

-23%

1,260,000 đ

1,638,000 đ

Đặt mua

Tủ mạng Tủ Rack USS 12U400

Hotline
P 12A08 Tòa nhà Smile building - Nguyễn cảnh Dị - Hoàng mai - Hà Nội: 024 3568 3986 - 024 3568 3959 - 038 616 3333 Mail:sandienmay.vn@gmail.com
 
Hỗ trợ trực tuyến
0.10502 sec| 2097.867 kb