-5%

3,450,000 đ

3,650,000 đ

Đặt mua

Máy cưa xích Stihl MS-170 (1.2KW)

-6%

3,750,000 đ

3,980,000 đ

Đặt mua

Máy cưa xích Stihl MS180(1.5 kW)

-6%

4,600,000 đ

4,890,000 đ

Đặt mua

Máy cưa xích Stihl MS 210 (2.1 kw)

-6%

4,800,000 đ

5,100,000 đ

Đặt mua

Máy cưa xích Stihl MS 230 (2.0 kw)

-5%

5,600,000 đ

5,890,000 đ

Đặt mua

Máy cưa xích Stihl MS250 (2.3 kw)

-9%

9,800,000 đ

10,800,000 đ

Đặt mua

Máy cưa xích Stihl MS-382 (3.9kw)

-10%

9,800,000 đ

10,900,000 đ

Đặt mua

Máy cưa xích STIHL MS-381(3.9 kW)

-20%

11,600,000 đ

14,500,000 đ

Đặt mua

Máy cưa xích Stihl MS 361(3,4 KW)

-8%

24,300,000 đ

26,500,000 đ

Đặt mua

Máy cưa xích Stihl MS660 (5.2 kw)

-1%

26,800,000 đ

27,000,000 đ

Đặt mua

Máy cưa Xích Stihl MS720 (4.8 kw)

-5%

27,500,000 đ

28,900,000 đ

Đặt mua

Máy cưa xích Stihl 070 (4.8 KW)

-13%

3,200,000 đ

3,690,000 đ

Đặt mua

Máy cưa xích Husqvarna 125

-11%

4,450,000 đ

4,989,000 đ

Đặt mua

Máy cưa xích Husqvarna 135

-6%

7,490,000 đ

7,980,000 đ

Đặt mua

Máy cưa xích Husqvarna 353

-20%

10,390,000 đ

12,990,000 đ

Đặt mua

Máy cưa xích Husvarna 365

-14%

12,450,000 đ

14,500,000 đ

Đặt mua

Máy cưa xích Husqvarna 372XP

-15%

1,650,000 đ

1,930,000 đ

Đặt mua

Máy cưa điện 405mm HYUNDAI HCX405

-13%

1,663,000 đ

1,920,000 đ

Đặt mua

Máy cưa đĩa 235mm HYUNDAI HCD238

-15%

1,638,000 đ

1,920,000 đ

Đặt mua

Máy cưa đĩa 235mm HYUNDAI HCD235

-11%

1,197,000 đ

1,350,000 đ

Đặt mua

Máy cưa đĩa 185mm HYUNDAI HCD186

-11%

1,197,000 đ

1,350,000 đ

Đặt mua

Máy cưa đĩa 185mm HYUNDAI HCD185

-10%

2,115,000 đ

2,357,000 đ

Đặt mua

Máy cưa xích Hyundai HD-8520

-4%

2,340,000 đ

2,450,000 đ

Đặt mua

Máy cưa xích Hyundai HD-8050

Hotline
P 12A08 Tòa nhà Smile building - Nguyễn cảnh Dị - Hoàng mai - Hà Nội: 024 3568 3986 - 024 3568 3959 - 038 616 3333 Mail:sandienmay.vn@gmail.com
 
Hỗ trợ trực tuyến
0.02681 sec| 2105.945 kb