-13%

3,200,000 đ

3,690,000 đ

Đặt mua

Máy cưa xích Husqvarna 125

-11%

4,450,000 đ

4,989,000 đ

Đặt mua

Máy cưa xích Husqvarna 135

-6%

7,490,000 đ

7,980,000 đ

Đặt mua

Máy cưa xích Husqvarna 353

-20%

10,390,000 đ

12,990,000 đ

Đặt mua

Máy cưa xích Husvarna 365

-14%

12,450,000 đ

14,500,000 đ

Đặt mua

Máy cưa xích Husqvarna 372XP

-15%

1,650,000 đ

1,930,000 đ

Đặt mua

Máy cưa điện 405mm HYUNDAI HCX405

-13%

1,663,000 đ

1,920,000 đ

Đặt mua

Máy cưa đĩa 235mm HYUNDAI HCD238

-15%

1,638,000 đ

1,920,000 đ

Đặt mua

Máy cưa đĩa 235mm HYUNDAI HCD235

-11%

1,197,000 đ

1,350,000 đ

Đặt mua

Máy cưa đĩa 185mm HYUNDAI HCD186

-11%

1,197,000 đ

1,350,000 đ

Đặt mua

Máy cưa đĩa 185mm HYUNDAI HCD185

-10%

2,115,000 đ

2,357,000 đ

Đặt mua

Máy cưa xích Hyundai HD-8520

-4%

2,340,000 đ

2,450,000 đ

Đặt mua

Máy cưa xích Hyundai HD-8050

-13%

2,245,000 đ

2,569,000 đ

Đặt mua

Máy cưa xích Hyundai HD-4111

-9%

2,221,000 đ

2,444,000 đ

Đặt mua

Máy cưa xích Hyundai HD-4110

-9%

2,068,000 đ

2,275,000 đ

Đặt mua

Máy cưa xích Hyundai HD-3000

-14%

7,350,000 đ

8,500,000 đ

Đặt mua

Máy cưa xích Husqvarna 445 EII

-6%

7,500,000 đ

7,980,000 đ

Đặt mua

Máy cưa xích Husqvana 353

-15%

10,500,000 đ

12,300,000 đ

Đặt mua

Máy cưa xích Husqvana 365

-11%

12,900,000 đ

14,500,000 đ

Đặt mua

Máy cưa xích Husqvarna 576

-12%

16,400,000 đ

18,700,000 đ

Đặt mua

Máy cưa xích Husqvarna 390XP

-14%

1,760,000 đ

2,260,000 đ

Đặt mua

Cưa xích AK 9999

-6%

2,452,000 đ

2,870,000 đ

Đặt mua

Cưa xích Oshima 688

-12%

1,925,000 đ

2,410,000 đ

Đặt mua

Cưa xích Oshima 5900

Hotline
P 12A08 Tòa nhà Smile building - Nguyễn cảnh Dị - Hoàng mai - Hà Nội: 024 3568 3986 - 024 3568 3959 - 038 616 3333 Mail:phuthinhcorp@gmail.com
 
Hỗ trợ trực tuyến
0.02596 sec| 2096.055 kb