-4%

7,590,000 đ

7,900,000 đ

Đặt mua

Máy hàn SMARTER INCUT - 40

-2%

16,778,135 đ

17,050,000 đ

Đặt mua

Máy hàn SMARTER INMIG - 250

-10%

6,732,440 đ

7,500,000 đ

Đặt mua

Máy hàn SMARTER MMA-400T

-2%

5,790,840 đ

5,900,000 đ

Đặt mua

Máy hàn SMARTER MMA-315T

--2%

6,026,240 đ

5,900,000 đ

Đặt mua

Máy hàn SMARTER WS-250T

-6%

5,437,740 đ

5,800,000 đ

Đặt mua

Máy hàn SMARTER WS-200T

-12%

3,083,740 đ

3,500,000 đ

Đặt mua

Máy hàn SMARTER XZ7-200T

-10%

3,495,690 đ

3,900,000 đ

Đặt mua

Máy hàn Oshima S MOS 200N

-10%

3,201,440 đ

3,550,000 đ

Đặt mua

Máy hàn Oshima MOS 250N

-12%

2,824,800 đ

3,200,000 đ

Đặt mua

Máy hàn Oshima MOS 200N

--93%

7,723,902 đ

4,010,000 đ

Đặt mua

Máy hàn Oshima S MOS 250

-9%

3,354,450 đ

3,700,000 đ

Đặt mua

Máy hàn Oshima S MOS 200

-10%

3,060,200 đ

3,400,000 đ

Đặt mua

Máy hàn Oshima MOS 250

-10%

2,707,100 đ

3,000,000 đ

Đặt mua

Máy hàn Oshima MOS 200

-11%

2,310,000 đ

2,600,000 đ

Đặt mua

Máy hàn Oshima ARC 205

Liên hệ

Liên hệ

Đặt mua

Máy hàn Fumak TIG 300A

-12%

5,530,800 đ

6,300,000 đ

Đặt mua

Máy hàn Fumak TIG Megatig 200A

-8%

5,148,000 đ

5,600,000 đ

Đặt mua

Máy hàn Fumak MegaTIG200S

-10%

3,432,000 đ

3,800,000 đ

Đặt mua

Máy hàn que Fumak FM 216

-13%

2,706,000 đ

3,100,000 đ

Đặt mua

Máy hàn que Fumak ARC 210

-10%

4,488,000 đ

5,000,000 đ

Đặt mua

Máy hàn que Fumak MegaARC 200

-13%

3,034,680 đ

3,500,000 đ

Đặt mua

Máy hàn que Fumak FM 213

-22%

2,508,000 đ

3,200,000 đ

Đặt mua

Máy hàn que Fumak FM200

-20%

3,298,680 đ

4,100,000 đ

Đặt mua

Máy hàn que Fumak ProArc 200

-91%

3,034,680 đ

35,000,000 đ

Đặt mua

Máy hàn que Fumak FM213

Hotline
P 12A08 Tòa nhà Smile building - Nguyễn cảnh Dị - Hoàng mai - Hà Nội: 024 3568 3986 - 024 3568 3959 - 038 616 3333 Mail:phuthinhcorp@gmail.com
 
Hỗ trợ trực tuyến
0.09098 sec| 2093.461 kb